Dags att komma igång inför hösten 2018

Börja planera in kursstart för dig själv och några kompisar. Vi kan komma och hålla en demo med en kortare självförsvarskurs på din skola eller arbetsplats. Kul kommer ni att ha.

Ring Olle på 072-7338839

Självförsvar, motion, idrott