Träning

       TID                  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
18:30–19:30 Barn (9-14 år) Barn (9-14 år)
19:30–20:30 Vuxna och ungdom     (15+) Vuxna och ungdom     (15+)

Självförsvar, motion, idrott