Träning

       TID                  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
 18:00 -19:15
 Barn
7 – 14 år
 Barn
7 – 14 år
19:15–20:30
Vuxna och ungdom     (15+)
Vuxna och ungdom     (15+)

Självförsvar, motion, idrott