Träning

       TID                  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
18:00–19:30 Vuxna och ungdom     (15+) Vuxna och ungdom     (15+)

Självförsvar, motion, idrott