Barn- och ungdomsträning

 Vi kommer att starta barnträningen under vårterminen, prata med kompisarna och boka en plats.
Vid frågor ring Olle, 070-297 55 69

 

Budoklubben Tomoe bedriver barn- och ungdomsträning för flickor och pojkar mellan 7 och 14 år. Träningen bedrivs i Sporthallens Budorum. Träningen styrs av ett speciellt utarbetat graderingssystem (Mon) där hänsyn har tagits till barnens speciella förutsättningar. Tekniker som innebär ledbrytningar har tagits bort för att inte skada leder på växande individer. Även slag- och sparktekniker har tagits bort ur mon-systemet, för att istället främja rörelseträning och motorisk koordination.
Koncentrationsträning är ett inslag som kraftigt betonas i barnträningen där disciplin krävs för att undvika att någon skadas i träningen och för att alla ska ha möjlighet att tillgodose sig det som lärs ut. Det finns inget tävlingssystem för barn och heller ingen utslagning. För att gradera till nästa bältesgrad ställs dock krav på att man lärt sig de tekniker som ingår till denna bältesgrad.

Men framförallt så har vi kul när vi idrottar, vi förenar nytta med nöje.

Ni får prova på i två veckor innan ni behöver betala träningsavgift. Barn/ungdom 400 kr per termin.

Tomoe plusgiro 48 89 11-9

Efter erlagd avgift ingår även försäkring via Svenska Budo- och Kampsportsförbundet där ni är försäkrad under våra aktiviteter samt under resa till och från dessa aktiviteter.

Självförsvar, motion, idrott