Dags att komma igång inför 2018

Börja planera in kursstart för dig själv och några kompisar. Vi kan komma och hålla en demo med en kortare självförsvarskurs på din skola eller arbetsplats. Kul kommer ni att ha.

Ring Olle på 072-7338839

Gradering

Nu har vi ytterligare tre medlemmar med 1:a Kyu, brunt bälte. Stort Grattis till Tua Bergqvist, Anton Eriksson och Benny Norendahl som har graderat under överinseende av Hans Brännström 6:e Dan, Hans Aronsson 1:a Dan och Olle Persson 1:a Kyu Med på bilden är också Johan Häggroth som förtjänstfullt agerade Uke.

Hans Aronsson 1 dan!

Under Norrlandslägret i Umeå tilldelades vår kassör Hans Aronsson 1 dan som hedersutmärkelse  för sitt outtröttliga arbete inom Budoklubben Tomoe.
Ett stort grattis Hasse!  1danhansthumb

Självförsvar, motion, idrott